อินทรธนูเครื่องแบบพิธีการ บ่าช่อชัยพฤกษ์ ข้าราชการชุดขาว ระดับทักษะพิเศษ

฿650.00

อินทรธนูข้าราชการชุดขาว ระดับทักษะพิเศษ (ระดับ C9 ขึ้นไป) ข้าราชการพลเรือนระดับทักษะพิเศษ ,ระดับเชี่ยวชาญ ,ระดับทรงคุณวุฒิ ,อำนวยการ ระดับสูง ,บริหาร ระดับต้น หรือบริหารระดับสูง บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์ เพิ่มเส้นฐาน