อินทรธนูเครื่องแบบพิธีการ ข้าราชการชุดขาว ระดับชำนาญงาน,ปฎิบัติการ C5-C6

฿480.00

ข้าราชการพลเรือนระดับชำนาญงาน หรือระดับปฏิบัติการ บ่าอินทรธนูเป็นช่อชัยพฤกษ์มีดอก ๓ ดอก c5-c6