ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์  เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2519 โดยมีชื่อเริ่มแรกตั้งว่า ร้านศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 102 ถนนเทศบาล 23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นอาคารพาณิชย์ 1 คูหา กว้าง 4 เมตร ลึก 8 เมตร ใกล้ตลาดสดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ จำหน่ายเครื่องเขียนแบบเรียน โดยจำหน่ายปลีกเฉพาะหน้าร้าน ขณะนั้นโรงเรียนประชาบาล สังกัดกับกระทรวงมหาดไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้ดูแล ซึ่งขณะนั้นงบประมาณต่างๆ ขึ้นอยู่กับส่วนกลาง นำมาแจกจ่ายให้ จนกระทั่งปี พ.ศ.2521 โรงเรียนประถมศึกษาได้โอนมาอยู่กับ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ทางร้านก็ได้มาจำหน่ายวัสดุสำนักงาน ครุภัณฑ์การศึกษา หนังสือแบบเรียน ให้กับโรงเรียนประถมศึกษา และโรงเรียนมัธยมภายในจังหวัด

          ปี พ.ศ.2526 ได้ซื้ออาคารพาณิชย์ จำนวน 1 คูหา มี 2 ชั้น โดยมีแผนการขยายตลาดเครื่องเขียน-แบบเรียนอย่างมีระบบ ด้วยเงินลงทุน 2 ล้าน

          ด้วยระยะการดำเนินธุรกิจไม่นานนัก ธุรกิจเครื่องเขียน-แบบเรียนก็เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จึงได้ดำเนินการขยายศูนย์ค้าปลีกขึ้นอีก 4 คูหา โดยมีการตบแต่งให้เป็นร้านที่ทันสมัยที่สุด มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศทั้งชั้นบน และชั้นล่าง โดยมีการวางสินค้าไว้เป็นหมวดหมู่แบบห้างสรรพสินค้าชั้นนำโดยทั่วไป ทั่งยังเป็นตัวแทนค้าส่งขององค์การค้าของครุสภาประจำจังหวัดกาฬสินธุ์

           การดำเนินธุรกิจยิ่งเปิดนานลูกค้ายิ่งมีมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาตรฐานการขายก็สูงขึ้น จากพนักงาน 3 คน เพิ่มเป็น 35 คน   และยังได้ดำเนินการนำเทคโนโลยี่ทางด้านคอมพิวเตอร์มาใช้ในสำนักงานเป็นระบบแลนซึ่งนำสมัยเป็นอย่างมาก และได้ขยายสำนักงานใหญ่บนเนื้อที่ 2 งานครึ่ง สร้างเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 20 เมตร ลึก 24 เมตร เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายให้กับหน่วยราชการ รองรับงานที่ทยอยเข้ามาอย่างเป็นระบบ ทั้งการควบคุมระบบบัญชี การควบคุมสต๊อค มีการทำแบบจัดซื้อจัดจ้างโดยระบบคอมพิวเตอร์  ทำให้มีการขยายงามมีประสิทธิภาพเป็นอย่างสูง มีความรวดเร็วซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่างมาก

           มาตรฐานการขายอย่างเป็นระบบทำให้ธุรกิจเจริญขึ้นมาอย่างสุดขีด  ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ จึงได้มีการขยายสาขาขึ้นอีก 1 แห่ง ที่บ้านเลขที่ 152/54-59 ถนนอรรถเปศล หน้าป่าไม้จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นย่านสถานศึกษา จำนวน 6 คูหา และยังได้ดำเนินการเปิดโรงเรียนดนตรีกาฬสินธุ์ สอนอิเล็กโทน กีตาร์ เปียอาโน และยังได้ดำเนินการสอนภาษาต่างประเทศอีกด้วย 

1.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กรุ๊ปเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามสำนักงานป่าไม้จังหวัดฯ)
152/54-59 ถ.อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. +66 43 812 006

2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ (สาขา ถนนเทศบาล 23)
141-147 ถ.เทศบาล 23 อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร. +66 43 813 054

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ (สำนักงาน-จัดทำงบประมาณ)
20 ถ.ชัยสุนทร อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทร. +66 43 811 544 โทรสาร. +66 43 812 914
E-Mail: [email protected]

SUKSAPAN KALASIN Ltd., Part. was established over 40 years ago in 1976. We have a wealth of experience and knowledge, providing our customers with innovative educational resources over the years. We pride ourselves on our extensive range and on being a one-stop shop for all your educational needs; whilst providing our customers with exceptional service and great value resources.

1. SUKSAPAN GROUP CENTER LTD., PART. (Opposite to Forest Office of Kalasin)
152/54-59 Autthapason Rd, Mueang, Kalasin 46000 Tel: +66 43 812 006

2. SUKSAPAN KALASIN LTD., PART (Branch Thetsaban 23 Rd)
141-147 Thetsaban 23 Rd, Mueang, Kalasin 46000 +66 43 813 054

3. SUKSAPAN KALASIN LTD., PART (Head office)
20 Chaisunthorn Rd, Mueang, Kalasin, 46000
Tel: +66 43 811 544 Fax: +66 43 812 914