หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ (สำนักงานใหญ่)
20 ถนนชัยสุนทร ต.กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-811544    โทรสาร 043-812914   มือถือ 08-6561-4441

หจก.ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์ สาขา ถนนเทศบาล 23
141-147 ถนนเทศบาล23 ต.กาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-813054    โทรสาร 043-812914   มือถือ 08-6561-4441

หจก.ศึกษาภัณฑ์กรุ๊ปเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามสำนักงานป่าไม้จังหวัดฯ)
152/54-59 ถ.อรรถเปศล อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ 043-812-006 โทรสาร 043-812914 มือถือ 08-6561-4441

ศึกษาภัณฑ์กาฬสินธุ์  141-147 ถ.เทศบาล23 ต.กาฬสินธุ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ 46000